mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Lerduveskytte

Sporting på IndTa + lerduvor.com


Sida för import av tävling från indta.se till lerduvor.com. Anpassat för SvSF Sportingdisciplinerna, 1-8 serier.

Tävlingen är begränsat redigerbar efter uppladdning. Väsentliga ändringar får göras i IndTa och sedan får anmälningslistan laddas upp igen.

Resultatfil .csv avsedd för indTa kan laddas ner efter avslutad tävling.

Klassning (ESP) av oklassad deltagare sker automatisk efter 50 duvor.

Resultat kan som tidigare avläsas på lerduvor.com under tävlingens gång.

Anmälningslistan .csv kan laddas upp obegränsat antal gånger under perioden fram till tävlingen.1: Hämta .csv-fil till Din hårddisk från indta.se: »https://skyttesport.indta.se/admin/tavling

2: Öppna .csv-filen från Din hårddisk:

3: Exportera öppnad .csv fil (anmälningslistan) till ScoreBoard på lerduvor.com:


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hjälpavsnitt

Integration IndTa.se
1. Skapa/uppdatera tävling på lerduvor.com genom att ladda ner indtas "Anmälningslista" till Din hårddisk ...

administrations-vy indta

2 ... därefter ladda upp till lerduvor.com (bild nedan). Första gången Du laddar upp sker det via huvudmenyn.
administrations-vy lerduvor.com

andra och följande uppladdningar av anmälningslista kan göras inloggad och inifrån ScoreBoard - klicka på "Importera anm. csv-fil"

administrations-vy lerduvor.com3. Skapa en resultat.csv-fil som kan laddas ner till Din hårddisk och därefter laddas upp till indta.se.

administrations-vy lerduvor.com

4. Ladda upp till indta.se.
administrations-indta

OBS! Resultat kan som tidigare avläsas på lerduvor.com under tävlingens gång.

OBS! Eftersom av SvSF sanktionerad tävling bygger på data som hämtas från indta är
redigeringsmöjligheterna begränsade i lerduve.com-miljön.
Vid ändringar i datum, tider, serier, klasser m.m måste detta redigeras och hanteras internt i indta och en ny anmälningslista laddas upp till lerduvor.com.
De ändringar som kan göras på lerduvor.com visas när man klickar på "Redigera tävling" inloggad på ScoreBoard.

Current PHP version : 7.4.30 Memory Max: 501584 Current: 386048 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook