LerduveskytteLerduveskytte
Under perioden 2014-2019 har klassats endast på 100 duvor/uppdatering enligt SvSF beslut. Principen gäller inte längre för av SvSF sanktionerade tävlingar.