LerduveskytteLerduveskytte

Tävling - detaljer


Tävlingens namn:DM Skåne
Arrangerande förening:Ystads Jaktvårdsförening
Datum dag:2018-05-06
Antal duvor:50
Antal duvor/serie:25
Antal serier:2
Inställelse dag:09.00-13.00
Starttid:09:00
Startavgift:0 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2018-05-06
Kontaktperson:Roger Persson
Telefon nr:0721733523
Website:http://
Epostadress:roger.persson@skssweden.se
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:Current PHP version : 7.4.24 Memory Max: 535056 Current: 463544 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook