Lerduveskytte


Registrerade data
Schullström Staffan, Wings & Clays Sporting Club, IID01000493

Resultat%   Datum
Summa:
Genomsnitt: 0
Genomsnitt-10: 0

1

Ny Summa:
Nytt Genomsnitt: 0
Klass: DLerduvor på Facebook