Lerduveskytte


Registrerade data
Andersson Magnus, Svegeråsens Jaktskytteklubb, IID00105441

Resultat%   Datum
85.00        2019-09-15
87.00        2019-09-14
83.00        2019-07-07
84.00        2019-07-06
83.00        2018-08-19
81.00        2018-08-18
72.00        2017-07-02
73.00        2017-07-01
Summa: 648
Genomsnitt: 81
Genomsnitt-10: 72

1

85.00
87.00
83.00
84.00
83.00
81.00
73.00
Ny Summa: 576
Nytt Genomsnitt: 82.286
Klass: ALerduvor på Facebook