Lerduveskytte
OBS! Tips till arrangörer: Tävlingar som ska sanktioneras av SvSF måste också föras in på indTa och resultat redovisas i efterhand genom att ladda upp en .csv-fil till IndTa. Kräver användande av excel eller liknande (ungefär som förr i världen). Om sådan uppladdning av .csv-fil släpar efter, undviks eller ersätts av .pdf-fil kommer även uppdatering av klassificeringssytem och ranking att göra detsamma. Ansvaret åvilar arrangören.
Formellt gäller att alla SvSF-mästerskapstävlingar, landslagstest och uttagningstävlingar samt alla Fitasc sporting och Compak (varumärken) skall sanktioneras av SvSF. Jägarduvor, SM i Lerduvestig, sportrap och liknande omfattas inte av SvSF-sanktion.Registrerade data
Andersson Magnus, Svegeråsens Jaktskytteklubb, IID00105441

Resultat%   Datum
85.00        2019-09-15
87.00        2019-09-14
83.00        2019-07-07
84.00        2019-07-06
83.00        2018-08-19
81.00        2018-08-18
72.00        2017-07-02
73.00        2017-07-01
Summa: 648
Genomsnitt: 81
Genomsnitt-10: 72

1

85.00
87.00
83.00
84.00
83.00
81.00
73.00
Ny Summa: 576
Nytt Genomsnitt: 82.286
Klass: A

Current PHP version : 7.4.6Memory Max: 466472 Current: 466472 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook