Lerduveskytte


Registrerade data
Petters Conny, Haninge Jaktskytteklubb, IID01071911

Resultat%   Datum
86.00        2016-05-21
87.00        2015-08-30
81.00        2015-08-29
81.00        2014-09-14
81.00        2014-09-13
Summa: 416
Genomsnitt: 83.2
Genomsnitt-10: 74

1

86.00
87.00
81.00
81.00
81.00
Ny Summa: 416
Nytt Genomsnitt: 83.2
Klass: ALerduvor på Facebook