Lerduveskytte
OBS! Tips till arrangörer: Tävlingar som ska sanktioneras av SvSF måste också föras in på indTa och resultat redovisas i efterhand genom att ladda upp en .csv-fil till IndTa. Kräver användande av excel eller liknande (ungefär som förr i världen). Om sådan uppladdning av .csv-fil släpar efter, undviks eller ersätts av .pdf-fil kommer även uppdatering av klassificeringssytem och ranking att göra detsamma. Ansvaret åvilar arrangören.
Formellt gäller att alla SvSF-mästerskapstävlingar, landslagstest och uttagningstävlingar samt alla Fitasc sporting och Compak (varumärken) skall sanktioneras av SvSF. Jägarduvor, SM i Lerduvestig, sportrap och liknande omfattas inte av SvSF-sanktion.Registrerade data
Petters Conny, Haninge Jaktskytteklubb, IID01071911

Resultat%   Datum
86.00        2016-05-21
87.00        2015-08-30
81.00        2015-08-29
81.00        2014-09-14
81.00        2014-09-13
Summa: 416
Genomsnitt: 83.2
Genomsnitt-10: 74

1

86.00
87.00
81.00
81.00
81.00
Ny Summa: 416
Nytt Genomsnitt: 83.2
Klass: A

Current PHP version : 7.4.6Memory Max: 452752 Current: 445216 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook