Lerduveskytte
OBS! Tips till arrangörer: Tävlingar som ska sanktioneras av SvSF måste också föras in på indTa och resultat redovisas i efterhand genom att ladda upp en .csv-fil till IndTa. Kräver användande av excel eller liknande (ungefär som förr i världen). Om sådan uppladdning av .csv-fil släpar efter, undviks eller ersätts av .pdf-fil kommer även uppdatering av klassificeringssytem och ranking att göra detsamma. Ansvaret åvilar arrangören.
Formellt gäller att alla SvSF-mästerskapstävlingar, landslagstest och uttagningstävlingar samt alla Fitasc sporting och Compak (varumärken) skall sanktioneras av SvSF. Jägarduvor, SM i Lerduvestig, sportrap och liknande omfattas inte av SvSF-sanktion.Registrerade data
Abrahamsson Jan-Åke, Strängnäs Jaktskytteklubb, IID01092779

Resultat%   Datum
82.00        2017-08-13
87.00        2017-08-12
85.00        2016-07-22
91.00        2016-04-17
86.00        2016-04-16
85.00        2015-11-07
85.00        2014-09-14
82.00        2014-09-13
Summa: 683
Genomsnitt: 85.375
Genomsnitt-10: 76

1

82.00
87.00
85.00
91.00
86.00
85.00
85.00
82.00
Ny Summa: 683
Nytt Genomsnitt: 85.375
Klass: A

Current PHP version : 7.4.6Memory Max: 468664 Current: 468664 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook