Lerduveskytte


Registrerade data
Abrahamsson Jan-Åke, Strängnäs Jaktskytteklubb, IID01092779

Resultat%   Datum
82.00        2017-08-13
87.00        2017-08-12
85.00        2016-07-22
91.00        2016-04-17
86.00        2016-04-16
85.00        2015-11-07
85.00        2014-09-14
82.00        2014-09-13
Summa: 683
Genomsnitt: 85.375
Genomsnitt-10: 76

1

82.00
87.00
85.00
91.00
86.00
85.00
85.00
82.00
Ny Summa: 683
Nytt Genomsnitt: 85.375
Klass: ALerduvor på Facebook