Lerduveskytte


Registrerade data
Christiansson Tony, Eskilstuna Jaktskytteklubb, IID01092780

Resultat%   Datum
75.00        2015-08-30
77.00        2015-08-29
58.00        2014-09-14
62.00        2014-09-13
Summa: 272
Genomsnitt: 68
Genomsnitt-10: 61

1

75.00
77.00
62.00
Ny Summa: 214
Nytt Genomsnitt: 71.333
Klass: C

Current PHP version : 7.4.6 Memory Max: 450456 Current: 442920 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook