Lerduveskytte


Registrerade data
Hellström Stig, Svegeråsens Jaktskytteklubb, IID01138461

Resultat%   Datum
Summa:
Genomsnitt: 0
Genomsnitt-10: 0

0...........Hellström Stig,IID01138461,Svegeråsens Jaktskytteklubb

Ny Summa:
Nytt Genomsnitt: 0
Klass: DLerduvor på Facebook