Lerduveskytte
OBS! Tips till arrangörer: Tävlingar som ska sanktioneras av SvSF måste också föras in på indTa och resultat redovisas i efterhand genom att ladda upp en .csv-fil till IndTa. Kräver användande av excel eller liknande (ungefär som förr i världen). Om sådan uppladdning av .csv-fil släpar efter, undviks eller ersätts av .pdf-fil kommer även uppdatering av klassificeringssytem och ranking att göra detsamma. Ansvaret åvilar arrangören.
Formellt gäller att alla SvSF-mästerskapstävlingar, landslagstest och uttagningstävlingar samt alla Fitasc sporting och Compak (varumärken) skall sanktioneras av SvSF. Jägarduvor, SM i Lerduvestig, sportrap och liknande omfattas inte av SvSF-sanktion.Registrerade data
Kvist Lars, Habo Jaktvårdsförening, IID01217771

Resultat%   Datum
59.00        2019-07-07
61.00        2019-07-06
57.00        2018-08-19
47.00        2018-08-18
53.00        2018-07-01
53.00        2018-06-30
Summa: 330
Genomsnitt: 55
Genomsnitt-10: 49

1

59.00
61.00
57.00
53.00
53.00
Ny Summa: 283
Nytt Genomsnitt: 56.6
Klass: D

Current PHP version : 7.4.6Memory Max: 462648 Current: 462648 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook