Lerduveskytte


Registrerade data
Nilsson Daniel, Kalmarbygdens Jägare 08-05, IID01269476

Resultat%   Datum
80.00        2019-09-15
85.00        2019-09-14
69.00        2017-08-13
77.00        2017-08-12
75.00        2016-04-17
56.00        2016-04-16
56.00        2014-09-14
55.00        2014-09-13
Summa: 553
Genomsnitt: 69.125
Genomsnitt-10: 62

1

80.00
85.00
69.00
77.00
75.00
Ny Summa: 386
Nytt Genomsnitt: 77.2
Klass: B

Current PHP version : 7.4.6 Memory Max: 455376 Current: 447840 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook