Lerduveskytte


Registrerade data
Brolin Johannes, Vedums Sportskytteklubb, IID01282818

Resultat%   Datum
49.00        2014-09-14
55.00        2014-09-13
Summa: 104
Genomsnitt: 52
Genomsnitt-10: 46

1

49.00
55.00
Ny Summa: 104
Nytt Genomsnitt: 52
Klass: DLerduvor på Facebook