Lerduveskytte


Registrerade data
Nordman Johan, JRF Nykvarn/Södertälje Jaktskytteklubb, IID01406088

Resultat%   Datum
58.00        2018-05-26
60.00        2015-11-08
60.00        2015-11-07
Summa: 178
Genomsnitt: 59.333
Genomsnitt-10: 53

1

58.00
60.00
60.00
Ny Summa: 178
Nytt Genomsnitt: 59.333
Klass: D

Current PHP version : 7.4.6 Memory Max: 449472 Current: 441936 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook