Lerduveskytte


Registrerade data
Eksvärd Stefan, Svegeråsens Jaktskytteklubb, IID01440050

Resultat%   Datum
73.00        2019-09-15
78.00        2019-09-14
70.00        2019-07-07
59.00        2019-07-06
73.00        2018-08-19
67.00        2018-08-18
81.00        2018-07-01
68.00        2018-06-30
Summa: 569
Genomsnitt: 71.125
Genomsnitt-10: 64

1

73.00
78.00
70.00
73.00
67.00
81.00
68.00
Ny Summa: 510
Nytt Genomsnitt: 72.857
Klass: CLerduvor på Facebook