Lerduveskytte
OBS! Tips till arrangörer: Tävlingar som ska sanktioneras av SvSF måste också föras in på indTa och resultat redovisas i efterhand genom att ladda upp en .csv-fil till IndTa. Kräver användande av excel eller liknande (ungefär som förr i världen). Om sådan uppladdning av .csv-fil släpar efter, undviks eller ersätts av .pdf-fil kommer även uppdatering av klassificeringssytem och ranking att göra detsamma. Ansvaret åvilar arrangören.
Formellt gäller att alla SvSF-mästerskapstävlingar, landslagstest och uttagningstävlingar samt alla Fitasc sporting och Compak (varumärken) skall sanktioneras av SvSF. Jägarduvor, SM i Lerduvestig, sportrap och liknande omfattas inte av SvSF-sanktion.Registrerade data
Eksvärd Stefan, Svegeråsens Jaktskytteklubb, IID01440050

Resultat%   Datum
73.00        2019-09-15
78.00        2019-09-14
70.00        2019-07-07
59.00        2019-07-06
73.00        2018-08-19
67.00        2018-08-18
81.00        2018-07-01
68.00        2018-06-30
Summa: 569
Genomsnitt: 71.125
Genomsnitt-10: 64

1

73.00
78.00
70.00
73.00
67.00
81.00
68.00
Ny Summa: 510
Nytt Genomsnitt: 72.857
Klass: C

Current PHP version : 7.4.6Memory Max: 466144 Current: 466144 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook