Lerduveskytte


Registrerade data
Nalum Tom, Brunlanes sportsskyttere, NO1459193926

Resultat%   Datum
90.00        2016-07-22
Summa: 90
Genomsnitt: 90
Genomsnitt-10: 81

1

90.00
Ny Summa: 90
Nytt Genomsnitt: 90
Klass: ALerduvor på Facebook