Lerduveskytte
Resultat%   Datum
59.00        2016-04-17
62.00        2016-04-16
Summa: 121
Genomsnitt: 60.5
Genomsnitt-10: 54

1

59.00
62.00
Ny Summa: 121
Nytt Genomsnitt: 60.5
Klass: D

Current PHP version : 7.4.6 Memory Max: 447936 Current: 440400 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook