Lerduveskytte


Registrerade data
Melos Oscar, Kalmarbygdens Jägare 08-05, IID00146153

Resultat%   Datum
76.00        2017-08-13
78.00        2017-08-12
85.00        2016-04-17
80.00        2016-04-16
73.00        2015-08-30
73.00        2015-08-29
55.00        2014-09-14
67.00        2014-09-13
Summa: 587
Genomsnitt: 73.375
Genomsnitt-10: 66

1

76.00
78.00
85.00
80.00
73.00
73.00
67.00
Ny Summa: 532
Nytt Genomsnitt: 76
Klass: B

Current PHP version : 7.4.6 Memory Max: 468448 Current: 449776 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook