Lerduveskytte
OBS! Tips till arrangörer: Tävlingar som ska sanktioneras av SvSF måste också föras in på indTa och resultat redovisas i efterhand genom att ladda upp en .csv-fil till IndTa. Kräver användande av excel eller liknande (ungefär som förr i världen). Om sådan uppladdning av .csv-fil släpar efter, undviks eller ersätts av .pdf-fil kommer även uppdatering av klassificeringssytem och ranking att göra detsamma. Ansvaret åvilar arrangören.
Formellt gäller att alla SvSF-mästerskapstävlingar, landslagstest och uttagningstävlingar samt alla Fitasc sporting och Compak (varumärken) skall sanktioneras av SvSF. Jägarduvor, SM i Lerduvestig, sportrap och liknande omfattas inte av SvSF-sanktion.Registrerade data
Nordskog John Ole, Siljan Sportskyttere, NO1463771715

Resultat%   Datum
88.00        2017-07-02
81.00        2017-07-01
84.00        2016-07-22
Summa: 253
Genomsnitt: 84.333
Genomsnitt-10: 75

1

88.00
81.00
84.00
Ny Summa: 253
Nytt Genomsnitt: 84.333
Klass: A

Current PHP version : 7.4.6Memory Max: 449856 Current: 442320 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook