Lerduveskytte


Registrerade data
Nordskog John Ole, Siljan Sportskyttere, NO1463771715

Resultat%   Datum
88.00        2017-07-02
81.00        2017-07-01
84.00        2016-07-22
Summa: 253
Genomsnitt: 84.333
Genomsnitt-10: 75

1

88.00
81.00
84.00
Ny Summa: 253
Nytt Genomsnitt: 84.333
Klass: ALerduvor på Facebook