Lerduveskytte


Registrerade data
Mäkinen Ukkopekka, TorSA, SF1464083084

Resultat%   Datum
77.50        2016-07-22
Summa: 77.5
Genomsnitt: 77.5
Genomsnitt-10: 69

1

77.50
Ny Summa: 77.5
Nytt Genomsnitt: 77.5
Klass: BLerduvor på Facebook