Lerduveskytte


Registrerade data
Rantonen Tero, OMAS, SF1467099875

Resultat%   Datum
90.50        2016-07-22
Summa: 90.5
Genomsnitt: 90.5
Genomsnitt-10: 81

1

90.50
Ny Summa: 90.5
Nytt Genomsnitt: 90.5
Klass: ALerduvor på Facebook