Lerduveskytte
OBS! Tips till arrangörer: Tävlingar som ska sanktioneras av SvSF måste också föras in på indTa och resultat redovisas i efterhand genom att ladda upp en .csv-fil till IndTa. Kräver användande av excel eller liknande (ungefär som förr i världen). Om sådan uppladdning av .csv-fil släpar efter, undviks eller ersätts av .pdf-fil kommer även uppdatering av klassificeringssytem och ranking att göra detsamma. Ansvaret åvilar arrangören.
Formellt gäller att alla SvSF-mästerskapstävlingar, landslagstest och uttagningstävlingar samt alla Fitasc sporting och Compak (varumärken) skall sanktioneras av SvSF. Jägarduvor, SM i Lerduvestig, sportrap och liknande omfattas inte av SvSF-sanktion.Registrerade data
Kling Staffan, Frövi Jaktskytteklubb, IID01491949

Resultat%   Datum
54.00        2016-09-04
74.00        2014-09-14
71.00        2014-09-13
Summa: 199
Genomsnitt: 66.333
Genomsnitt-10: 59

1

74.00
71.00
Ny Summa: 145
Nytt Genomsnitt: 72.5
Klass: C

Current PHP version : 7.4.6Memory Max: 448576 Current: 441040 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook