Lerduveskytte
OBS! Tips till arrangörer: Tävlingar som ska sanktioneras av SvSF måste också föras in på indTa och resultat redovisas i efterhand genom att ladda upp en .csv-fil till IndTa. Kräver användande av excel eller liknande (ungefär som förr i världen). Om sådan uppladdning av .csv-fil släpar efter, undviks eller ersätts av .pdf-fil kommer även uppdatering av klassificeringssytem och ranking att göra detsamma. Ansvaret åvilar arrangören.
Formellt gäller att alla SvSF-mästerskapstävlingar, landslagstest och uttagningstävlingar samt alla Fitasc sporting och Compak (varumärken) skall sanktioneras av SvSF. Jägarduvor, SM i Lerduvestig, sportrap och liknande omfattas inte av SvSF-sanktion.Registrerade data
Rustad Anders, Sokna Leirdueklubb, NO1498419935

Resultat%   Datum
55.00        2017-07-02
50.00        2017-07-01
Summa: 105
Genomsnitt: 52.5
Genomsnitt-10: 47

1

55.00
50.00
Ny Summa: 105
Nytt Genomsnitt: 52.5
Klass: D

Current PHP version : 7.4.6Memory Max: 448096 Current: 440560 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook