Lerduveskytte


Registrerade data
Bögelund Lars, KFK, DK1522779420

Resultat%   Datum
Summa:
Genomsnitt: 0
Genomsnitt-10: 0

0...........Bögelund Lars,DK1522779420,KFK

Ny Summa:
Nytt Genomsnitt: 0
Klass: DLerduvor på Facebook