Lerduveskytte
OBS! Tips till arrangörer: Tävlingar som ska sanktioneras av SvSF måste också föras in på indTa och resultat redovisas i efterhand genom att ladda upp en .csv-fil till IndTa. Kräver användande av excel eller liknande (ungefär som förr i världen). Om sådan uppladdning av .csv-fil släpar efter, undviks eller ersätts av .pdf-fil kommer även uppdatering av klassificeringssytem och ranking att göra detsamma. Ansvaret åvilar arrangören.
Formellt gäller att alla SvSF-mästerskapstävlingar, landslagstest och uttagningstävlingar samt alla Fitasc sporting och Compak (varumärken) skall sanktioneras av SvSF. Jägarduvor, SM i Lerduvestig, sportrap och liknande omfattas inte av SvSF-sanktion.Registrerade data
Siikavuopio Robert, Sunderby Sport Jaktskytteklubb, IID01537360

Resultat%   Datum
81.50        2019-07-01
74.00        2019-06-30
76.00        2019-06-29
83.00        2016-08-13
Summa: 314.5
Genomsnitt: 78.625
Genomsnitt-10: 70

1

81.50
74.00
76.00
83.00
Ny Summa: 314.5
Nytt Genomsnitt: 78.625
Klass: B

Current PHP version : 7.4.6Memory Max: 451056 Current: 443520 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook