Lerduveskytte


Registrerade data
Nestorudis Malamas, Rosersbergs Sportskytteklubb, IID01553615

Resultat%   Datum
66.00        2015-11-07
Summa: 66
Genomsnitt: 66
Genomsnitt-10: 59

1

66.00
Ny Summa: 66
Nytt Genomsnitt: 66
Klass: DLerduvor på Facebook