Lerduveskytte
OBS! Tips till arrangörer: Tävlingar som ska sanktioneras av SvSF måste också föras in på indTa och resultat redovisas i efterhand genom att ladda upp en .csv-fil till IndTa. Kräver användande av excel eller liknande (ungefär som förr i världen). Om sådan uppladdning av .csv-fil släpar efter, undviks eller ersätts av .pdf-fil kommer även uppdatering av klassificeringssytem och ranking att göra detsamma. Ansvaret åvilar arrangören.
Formellt gäller att alla SvSF-mästerskapstävlingar, landslagstest och uttagningstävlingar samt alla Fitasc sporting och Compak (varumärken) skall sanktioneras av SvSF. Jägarduvor, SM i Lerduvestig, sportrap och liknande omfattas inte av SvSF-sanktion.Registrerade data
Karlsson Ronny, Haninge Jaktskytteklubb, IID01554896

Resultat%   Datum
81.00        2015-08-30
76.00        2015-08-29
84.00        2015-07-05
84.00        2015-07-04
Summa: 325
Genomsnitt: 81.25
Genomsnitt-10: 73

1

81.00
76.00
84.00
84.00
Ny Summa: 325
Nytt Genomsnitt: 81.25
Klass: B

Current PHP version : 7.4.6Memory Max: 451216 Current: 443680 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook