Lerduveskytte
OBS! Tips till arrangörer: Tävlingar som ska sanktioneras av SvSF måste också föras in på indTa och resultat redovisas i efterhand genom att ladda upp en .csv-fil till IndTa. Kräver användande av excel eller liknande (ungefär som förr i världen). Om sådan uppladdning av .csv-fil släpar efter, undviks eller ersätts av .pdf-fil kommer även uppdatering av klassificeringssytem och ranking att göra detsamma. Ansvaret åvilar arrangören.
Formellt gäller att alla SvSF-mästerskapstävlingar, landslagstest och uttagningstävlingar samt alla Fitasc sporting och Compak (varumärken) skall sanktioneras av SvSF. Jägarduvor, SM i Lerduvestig, sportrap och liknande omfattas inte av SvSF-sanktion.Registrerade data
Gustavsson Joacim, Växjö Jaktskytteklubb, IID01556949

Resultat%   Datum
71.00        2017-07-02
82.00        2016-04-17
81.00        2016-04-16
Summa: 234
Genomsnitt: 78
Genomsnitt-10: 70

1

71.00
82.00
81.00
Ny Summa: 234
Nytt Genomsnitt: 78
Klass: B

Current PHP version : 7.4.6Memory Max: 449504 Current: 441968 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook