Lerduveskytte


Registrerade data
Gustavsson Joacim, Växjö Jaktskytteklubb, IID01556949

Resultat%   Datum
71.00        2017-07-02
82.00        2016-04-17
81.00        2016-04-16
Summa: 234
Genomsnitt: 78
Genomsnitt-10: 70

1

71.00
82.00
81.00
Ny Summa: 234
Nytt Genomsnitt: 78
Klass: BLerduvor på Facebook