Lerduveskytte


Registrerade data
Karlsson Roger, Ystads Jaktvårdsförening, IID01646796

Resultat%   Datum
Summa:
Genomsnitt: NAN
Genomsnitt-10: NAN

1Query 1111 failed: