Lerduveskytte


Registrerade data
Nilsson Patrik R, Åsbro Jaktskytteklubb, IID01656437

Resultat%   Datum
83.00        2015-07-05
75.00        2015-07-04
Summa: 158
Genomsnitt: 79
Genomsnitt-10: 71

1

83.00
75.00
Ny Summa: 158
Nytt Genomsnitt: 79
Klass: B

Current PHP version : 7.4.6 Memory Max: 447760 Current: 440224 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook