Lerduveskytte


Registrerade data
Dahllöf Jonas, Wings & Clays Sporting Club, IID01688917

Resultat%   Datum
77.00        2016-05-21
Summa: 77
Genomsnitt: 77
Genomsnitt-10: 69

1

77.00
Ny Summa: 77
Nytt Genomsnitt: 77
Klass: BLerduvor på Facebook