Lerduveskytte


Registrerade data
Olsson Jan, Nimrod Jakt och SSF, IID01693284

Resultat%   Datum
58.00        2017-07-02
66.00        2017-07-01
71.00        2016-07-03
63.00        2016-07-02
70.00        2015-08-30
81.00        2015-08-29
80.00        2015-07-05
67.00        2015-07-04
Summa: 556
Genomsnitt: 69.5
Genomsnitt-10: 62

1

66.00
71.00
63.00
70.00
81.00
80.00
67.00
Ny Summa: 498
Nytt Genomsnitt: 71.143
Klass: CLerduvor på Facebook