Lerduveskytte


Registrerade data
Ludvigson Fred, Kalmarbygdens Jägare 08-05, IID01698215

Resultat%   Datum
Summa:
Genomsnitt: NAN
Genomsnitt-10: NAN

1Query 1111 failed: