Lerduveskytte


Registrerade data
Kutt Mikael, Skillingmarks Skyttegille, IID01840142

Resultat%   Datum
78.00        2018-08-19
75.00        2018-08-18
70.00        2017-08-13
73.00        2017-08-12
74.00        2016-09-04
75.00        2016-09-03
70.00        2015-08-30
66.00        2015-08-29
Summa: 581
Genomsnitt: 72.625
Genomsnitt-10: 65

1

78.00
75.00
70.00
73.00
74.00
75.00
70.00
66.00
Ny Summa: 581
Nytt Genomsnitt: 72.625
Klass: CLerduvor på Facebook