Lerduveskytte
OBS! Tips till arrangörer: Tävlingar som ska sanktioneras av SvSF måste också föras in på indTa och resultat redovisas i efterhand genom att ladda upp en .csv-fil till IndTa. Kräver användande av excel eller liknande (ungefär som förr i världen). Om sådan uppladdning av .csv-fil släpar efter, undviks eller ersätts av .pdf-fil kommer även uppdatering av klassificeringssytem och ranking att göra detsamma. Ansvaret åvilar arrangören.
Formellt gäller att alla SvSF-mästerskapstävlingar, landslagstest och uttagningstävlingar samt alla Fitasc sporting och Compak (varumärken) skall sanktioneras av SvSF. Jägarduvor, SM i Lerduvestig, sportrap och liknande omfattas inte av SvSF-sanktion.Registrerade data
Kutt Mikael, Skillingmarks Skyttegille, IID01840142

Resultat%   Datum
78.00        2018-08-19
75.00        2018-08-18
70.00        2017-08-13
73.00        2017-08-12
74.00        2016-09-04
75.00        2016-09-03
70.00        2015-08-30
66.00        2015-08-29
Summa: 581
Genomsnitt: 72.625
Genomsnitt-10: 65

1

78.00
75.00
70.00
73.00
74.00
75.00
70.00
66.00
Ny Summa: 581
Nytt Genomsnitt: 72.625
Klass: C

Current PHP version : 7.4.6Memory Max: 465736 Current: 451712 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook