Lerduveskytte
OBS! Tips till arrangörer: Tävlingar som ska sanktioneras av SvSF måste också föras in på indTa och resultat redovisas i efterhand genom att ladda upp en .csv-fil till IndTa. Kräver användande av excel eller liknande (ungefär som förr i världen). Om sådan uppladdning av .csv-fil släpar efter, undviks eller ersätts av .pdf-fil kommer även uppdatering av klassificeringssytem och ranking att göra detsamma. Ansvaret åvilar arrangören.
Formellt gäller att alla SvSF-mästerskapstävlingar, landslagstest och uttagningstävlingar samt alla Fitasc sporting och Compak (varumärken) skall sanktioneras av SvSF. Jägarduvor, SM i Lerduvestig, sportrap och liknande omfattas inte av SvSF-sanktion.Registrerade data
Ranung Kristofer, Vikbolandets Lokala JVF, IID01925850

Resultat%   Datum
59.50        2016-07-22
65.00        2016-07-03
64.00        2016-07-02
69.00        2016-05-22
72.00        2016-05-21
70.00        2016-04-17
58.00        2016-04-16
64.00        2015-08-30
Summa: 521.5
Genomsnitt: 65.188
Genomsnitt-10: 58

1

59.50
65.00
64.00
69.00
72.00
70.00
64.00
Ny Summa: 463.5
Nytt Genomsnitt: 66.214
Klass: D

Current PHP version : 7.4.6Memory Max: 456376 Current: 448840 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook