Lerduveskytte


Registrerade data
Ranung Kristofer, Vikbolandets Lokala JVF, IID01925850

Resultat%   Datum
59.50        2016-07-22
65.00        2016-07-03
64.00        2016-07-02
69.00        2016-05-22
72.00        2016-05-21
70.00        2016-04-17
58.00        2016-04-16
64.00        2015-08-30
Summa: 521.5
Genomsnitt: 65.188
Genomsnitt-10: 58

1

59.50
65.00
64.00
69.00
72.00
70.00
64.00
Ny Summa: 463.5
Nytt Genomsnitt: 66.214
Klass: DLerduvor på Facebook