Lerduveskytte


Registrerade data
Johansson Annika, Nimrod Jakt och SSF, IID02135059

Resultat%   Datum
78.00        2019-07-07
60.00        2019-07-06
62.00        2017-08-13
66.00        2017-08-12
Summa: 266
Genomsnitt: 66.5
Genomsnitt-10: 59

1

78.00
60.00
62.00
66.00
Ny Summa: 266
Nytt Genomsnitt: 66.5
Klass: D

Current PHP version : 7.4.6 Memory Max: 451440 Current: 443904 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook