Lerduveskytte


Registrerade data
Kölegård Esa, Östersunds Jaktskytteklubb, IID02169098

Resultat%   Datum
75.00        2019-06-30
81.00        2019-06-29
68.00        2016-07-03
77.00        2016-07-02
79.00        2015-08-30
74.00        2015-08-29
70.00        2014-09-14
70.00        2014-09-13
Summa: 594
Genomsnitt: 74.25
Genomsnitt-10: 66

1

75.00
81.00
68.00
77.00
79.00
74.00
70.00
70.00
Ny Summa: 594
Nytt Genomsnitt: 74.25
Klass: C

Current PHP version : 7.4.6 Memory Max: 522600 Current: 451152 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook