Lerduveskytte


Registrerade data
Fredriksson Gösta, Gyttorps Sportskytteklubb, IID02407957

Resultat%   Datum
77.00        2018-08-19
63.00        2018-08-18
66.00        2015-08-30
66.00        2015-08-29
65.00        2015-07-05
69.00        2015-07-04
54.00        2014-09-14
53.00        2014-09-13
Summa: 513
Genomsnitt: 64.125
Genomsnitt-10: 57

1

77.00
63.00
66.00
66.00
65.00
69.00
Ny Summa: 406
Nytt Genomsnitt: 67.667
Klass: D

Current PHP version : 7.4.6 Memory Max: 456128 Current: 448592 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook