Lerduveskytte
OBS! Tips till arrangörer: Tävlingar som ska sanktioneras av SvSF måste också föras in på indTa och resultat redovisas i efterhand genom att ladda upp en .csv-fil till IndTa. Kräver användande av excel eller liknande (ungefär som förr i världen). Om sådan uppladdning av .csv-fil släpar efter, undviks eller ersätts av .pdf-fil kommer även uppdatering av klassificeringssytem och ranking att göra detsamma. Ansvaret åvilar arrangören.
Formellt gäller att alla SvSF-mästerskapstävlingar, landslagstest och uttagningstävlingar samt alla Fitasc sporting och Compak (varumärken) skall sanktioneras av SvSF. Jägarduvor, SM i Lerduvestig, sportrap och liknande omfattas inte av SvSF-sanktion.Registrerade data
Neman Jonny, Haninge Jaktskytteklubb, IID00242022

Resultat%   Datum
84.00        2015-08-30
77.00        2015-08-29
89.00        2015-07-05
88.00        2015-07-04
82.00        2014-09-14
77.00        2014-09-13
Summa: 497
Genomsnitt: 82.833
Genomsnitt-10: 74

1

84.00
77.00
89.00
88.00
82.00
77.00
Ny Summa: 497
Nytt Genomsnitt: 82.833
Klass: A

Current PHP version : 7.4.6Memory Max: 519600 Current: 448152 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook