Lerduveskytte


Registrerade data
Neman Jonny, Haninge Jaktskytteklubb, IID00242022

Resultat%   Datum
84.00        2015-08-30
77.00        2015-08-29
89.00        2015-07-05
88.00        2015-07-04
82.00        2014-09-14
77.00        2014-09-13
Summa: 497
Genomsnitt: 82.833
Genomsnitt-10: 74

1

84.00
77.00
89.00
88.00
82.00
77.00
Ny Summa: 497
Nytt Genomsnitt: 82.833
Klass: ALerduvor på Facebook