Lerduveskytte


Registrerade data
Jansson Bo, Östhammars Jaktskytteklubb, IID00251405

Resultat%   Datum
Summa:
Genomsnitt: 0
Genomsnitt-10: 0

1

Ny Summa:
Nytt Genomsnitt: 0
Klass: DLerduvor på Facebook