Lerduveskytte


Registrerade data
Myrland Jonas, Östhammars Jaktskytteklubb, IID00251763

Resultat%   Datum
82.00        2016-09-04
68.00        2016-09-03
Summa: 150
Genomsnitt: 75
Genomsnitt-10: 67

1

82.00
68.00
Ny Summa: 150
Nytt Genomsnitt: 75
Klass: BLerduvor på Facebook