Lerduveskytte


Registrerade data
Uhlander Olof, Wings & Clays Sporting Club, IID02543038

Resultat%   Datum
Summa:
Genomsnitt: 0
Genomsnitt-10: 0

0...........Uhlander Olof,IID02543038,Wings & Clays Sporting Club

Ny Summa:
Nytt Genomsnitt: 0
Klass: DLerduvor på Facebook