Lerduveskytte


Registrerade data
Nilsson Henrik, Sunderby Sport Jaktskytteklubb, IID02584835

Resultat%   Datum
75.50        2019-07-01
67.00        2019-06-30
70.00        2019-06-29
70.00        2018-08-19
70.00        2018-08-18
Summa: 352.5
Genomsnitt: 70.5
Genomsnitt-10: 63

1

75.50
67.00
70.00
70.00
70.00
Ny Summa: 352.5
Nytt Genomsnitt: 70.5
Klass: C

Current PHP version : 7.4.6 Memory Max: 452800 Current: 445264 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook