Lerduveskytte


Registrerade data
Tengberg Patrik, Trelleborgs Jaktskytteklubb, IID02663142

Resultat%   Datum
75.00        2016-04-17
57.00        2016-04-16
Summa: 132
Genomsnitt: 66
Genomsnitt-10: 59

1

75.00
Ny Summa: 75
Nytt Genomsnitt: 75
Klass: B

Current PHP version : 7.4.6 Memory Max: 511472 Current: 440024 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook