Lerduveskytte
OBS! Tips till arrangörer: Tävlingar som ska sanktioneras av SvSF måste också föras in på indTa och resultat redovisas i efterhand genom att ladda upp en .csv-fil till IndTa. Kräver användande av excel eller liknande (ungefär som förr i världen). Om sådan uppladdning av .csv-fil släpar efter, undviks eller ersätts av .pdf-fil kommer även uppdatering av klassificeringssytem och ranking att göra detsamma. Ansvaret åvilar arrangören.
Formellt gäller att alla SvSF-mästerskapstävlingar, landslagstest och uttagningstävlingar samt alla Fitasc sporting och Compak (varumärken) skall sanktioneras av SvSF. Jägarduvor, SM i Lerduvestig, sportrap och liknande omfattas inte av SvSF-sanktion.Registrerade data
Norén Thomas, Huddinge Jaktvårdsförening, IID02747867

Resultat%   Datum
72.00        2018-08-19
71.00        2018-08-18
70.00        2018-05-27
53.00        2018-05-26
67.00        2016-09-04
75.00        2016-09-03
75.00        2016-05-22
72.00        2016-05-21
Summa: 555
Genomsnitt: 69.375
Genomsnitt-10: 62

1

72.00
71.00
70.00
67.00
75.00
75.00
72.00
Ny Summa: 502
Nytt Genomsnitt: 71.714
Klass: C

Current PHP version : 7.4.6Memory Max: 456824 Current: 449288 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook