Lerduveskytte


Registrerade data
Norén Thomas, Huddinge Jaktvårdsförening, IID02747867

Resultat%   Datum
72.00        2018-08-19
71.00        2018-08-18
70.00        2018-05-27
53.00        2018-05-26
67.00        2016-09-04
75.00        2016-09-03
75.00        2016-05-22
72.00        2016-05-21
Summa: 555
Genomsnitt: 69.375
Genomsnitt-10: 62

1

72.00
71.00
70.00
67.00
75.00
75.00
72.00
Ny Summa: 502
Nytt Genomsnitt: 71.714
Klass: CLerduvor på Facebook