Lerduveskytte
OBS! Tips till arrangörer: Tävlingar som ska sanktioneras av SvSF måste också föras in på indTa och resultat redovisas i efterhand genom att ladda upp en .csv-fil till IndTa. Kräver användande av excel eller liknande (ungefär som förr i världen). Om sådan uppladdning av .csv-fil släpar efter, undviks eller ersätts av .pdf-fil kommer även uppdatering av klassificeringssytem och ranking att göra detsamma. Ansvaret åvilar arrangören.
Formellt gäller att alla SvSF-mästerskapstävlingar, landslagstest och uttagningstävlingar samt alla Fitasc sporting och Compak (varumärken) skall sanktioneras av SvSF. Jägarduvor, SM i Lerduvestig, sportrap och liknande omfattas inte av SvSF-sanktion.Registrerade data
Wall Fredrik, Huddinge Jaktvårdsförening, IID02749958

Resultat%   Datum
73.00        2019-09-15
73.00        2019-09-14
59.00        2018-05-27
49.00        2016-05-22
54.00        2016-05-21
55.00        2015-11-08
48.00        2015-11-07
Summa: 411
Genomsnitt: 58.714
Genomsnitt-10: 52

1

73.00
73.00
59.00
54.00
55.00
Ny Summa: 314
Nytt Genomsnitt: 62.8
Klass: D

Current PHP version : 7.4.6Memory Max: 454392 Current: 446856 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook