Lerduveskytte
OBS! Tips till arrangörer: Tävlingar som ska sanktioneras av SvSF måste också föras in på indTa och resultat redovisas i efterhand genom att ladda upp en .csv-fil till IndTa. Kräver användande av excel eller liknande (ungefär som förr i världen). Om sådan uppladdning av .csv-fil släpar efter, undviks eller ersätts av .pdf-fil kommer även uppdatering av klassificeringssytem och ranking att göra detsamma. Ansvaret åvilar arrangören.
Formellt gäller att alla SvSF-mästerskapstävlingar, landslagstest och uttagningstävlingar samt alla Fitasc sporting och Compak (varumärken) skall sanktioneras av SvSF. Jägarduvor, SM i Lerduvestig, sportrap och liknande omfattas inte av SvSF-sanktion.Registrerade data
Tengberg Bo, Trelleborgs Jaktskytteklubb, IID02848259

Resultat%   Datum
54.00        2016-04-17
53.00        2016-04-16
Summa: 107
Genomsnitt: 53.5
Genomsnitt-10: 48

1

54.00
53.00
Ny Summa: 107
Nytt Genomsnitt: 53.5
Klass: D

Current PHP version : 7.4.6Memory Max: 457112 Current: 457112 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook