Lerduveskytte


Registrerade data
Ryd Dewey, Kalmarbygdens Jägare 08-05, IID3087088

Resultat%   Datum
Summa:
Genomsnitt: 0
Genomsnitt-10: 0

1

Ny Summa:
Nytt Genomsnitt: 0
Klass: DLerduvor på Facebook