Lerduveskytte


Registrerade data
Johansson Christian, Växjö Jaktskytteklubb, IID00326694

Resultat%   Datum
75.00        2016-04-17
78.00        2016-04-16
77.00        2015-08-30
71.00        2015-08-29
73.00        2014-09-14
77.00        2014-09-13
Summa: 451
Genomsnitt: 75.167
Genomsnitt-10: 67

1

75.00
78.00
77.00
71.00
73.00
77.00
Ny Summa: 451
Nytt Genomsnitt: 75.167
Klass: B

Current PHP version : 7.4.6 Memory Max: 519952 Current: 448504 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook