Lerduveskytte


Registrerade data
Palmqvist David, Haninge Jaktskytteklubb, IID03754361

Resultat%   Datum
71.00        2015-11-08
71.00        2015-11-07
Summa: 142
Genomsnitt: 71
Genomsnitt-10: 63

1

71.00
71.00
Ny Summa: 142
Nytt Genomsnitt: 71
Klass: CLerduvor på Facebook