Lerduveskytte
OBS! Tips till arrangörer: Tävlingar som ska sanktioneras av SvSF måste också föras in på indTa och resultat redovisas i efterhand genom att ladda upp en .csv-fil till IndTa. Kräver användande av excel eller liknande (ungefär som förr i världen). Om sådan uppladdning av .csv-fil släpar efter, undviks eller ersätts av .pdf-fil kommer även uppdatering av klassificeringssytem och ranking att göra detsamma. Ansvaret åvilar arrangören.
Formellt gäller att alla SvSF-mästerskapstävlingar, landslagstest och uttagningstävlingar samt alla Fitasc sporting och Compak (varumärken) skall sanktioneras av SvSF. Jägarduvor, SM i Lerduvestig, sportrap och liknande omfattas inte av SvSF-sanktion.Registrerade data
Palmqvist David, Haninge Jaktskytteklubb, IID03754361

Resultat%   Datum
71.00        2015-11-08
71.00        2015-11-07
Summa: 142
Genomsnitt: 71
Genomsnitt-10: 63

1

71.00
71.00
Ny Summa: 142
Nytt Genomsnitt: 71
Klass: C

Current PHP version : 7.4.6Memory Max: 447728 Current: 440192 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook