Lerduveskytte
OBS! Tips till arrangörer: Tävlingar som ska sanktioneras av SvSF måste också föras in på indTa och resultat redovisas i efterhand genom att ladda upp en .csv-fil till IndTa. Kräver användande av excel eller liknande (ungefär som förr i världen). Om sådan uppladdning av .csv-fil släpar efter, undviks eller ersätts av .pdf-fil kommer även uppdatering av klassificeringssytem och ranking att göra detsamma. Ansvaret åvilar arrangören.
Formellt gäller att alla SvSF-mästerskapstävlingar, landslagstest och uttagningstävlingar samt alla Fitasc sporting och Compak (varumärken) skall sanktioneras av SvSF. Jägarduvor, SM i Lerduvestig, sportrap och liknande omfattas inte av SvSF-sanktion.Registrerade data
Nilsson Filip, Huddinge Jaktvårdsförening, IID04082871

Resultat%   Datum
76.00        2019-09-14
49.00        2016-05-22
63.00        2016-05-21
Summa: 188
Genomsnitt: 62.667
Genomsnitt-10: 56

1

76.00
63.00
Ny Summa: 139
Nytt Genomsnitt: 69.5
Klass: C

Current PHP version : 7.4.6Memory Max: 448624 Current: 441088 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook